Co to jest zdolność kredytowa i jak się ją sprawdza?

Gdy chcemy wziąć pożyczkę w banku, każdorazowo sprawdzana jest nasza zdolność kredytowa. Bank bowiem nie może ryzykować udzielenia pożyczki osobie o niepewnych zdolnościach kredytowych i z nieciekawą historią kredytową. Zdolność kredytową możemy na szczęście obliczyć sami i tym samym, jeszcze przed wizytą w oddziale, wiedzieć będziemy, na jaki kredyt możemy sobie pozwolić.

Zdolność kredytowa w świetle prawa bankowego to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.). Jest ona zależna od wielu czynników, choć zazwyczaj podstawowym są zarobki potencjalnego kredytobiorcy.

wykres Nie ma stałych przepisów, które regulowałyby sposób obliczania zdolności kredytowej. Każdy bank ustala to samodzielnie, w ramach wewnętrznych przepisów. Mimo to, są stałe elementy istotne dla każdego banku, które każdorazowo będą brane pod uwagę. Po pierwsze oczywiście wysokość miesięcznego dochodu netto. Zalicza się do niego oczywiście przede wszystkim wynagrodzenie z zakładu pracy, ale warto podać wszystkie dodatkowe źródła dochodu, jeśli takie posiadamy (np. nadgodziny, wpływy z tytułu wynajmu nieruchomości, dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a nawet wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), choć nie możemy mieć pewności, że bank je uwzględni. Kolejna kwestia to tzw. koszty stałe, które ponosimy każdego miesiąca, związane z utrzymaniem rodziny i domu. Są tutaj wliczane czynsz oraz opłaty za media, opłaty dodatkowe (np. opłata za wywóz śmieci). Do tego należy doliczyć wysokość miesięcznych rat innych kredytów, które zaciągnęliśmy. Jeśli do spłaty danego kredytu pozostała nam już niewielka kwota, korzystnym dla nas będzie uregulować należność, bo po pierwsze pozwoli to zmniejszyć odsetki zaciągniętego już zobowiązania, a po drugie pozytywnie wpłynie na naszą zdolność kredytową. Kolejną kwotą, która może zostać wzięta pod uwagę przez bank, są limity na kartach kredytowych i na kontach osobistych z limitem debetowym. Poza tym uwzględnić powinniśmy wszelkie inne stałe miesięczne zobowiązania finansowe, w tym np. składki na ubezpieczenia.

wykres Oczywiście pamiętać należy, że zdolność kredytowa obliczana przez bank będzie różna w zależności od kwoty kredytu, czasu kredytowania oraz zabezpieczeń kredytu. Nie bez znaczenia jest również historia współpracy klienta z bankiem, dlatego warto po pożyczkę w pierwszej kolejności udać się do banku, z którym już w jakikolwiek współpracowaliśmy.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie wyżej wymienione elementy, powinniśmy móc mniej więcej oszacować naszą zdolność kredytową. Dodatkową pomocą służyć nam mogą kalkulatory zdolności finansowej, które możemy znaleźć w Internecie m.in. na oficjalnych stronach banków. Jeśli chcemy uzyskać większą pewność, możemy zgłosić się do doradcy finansowego.

BIK Może się wydawać, że zabezpieczenia, jakich bank od nas oczekuje są zbyt duże, że być może zanadto ingeruje w nasze życie, chcąc wiedzieć o większości naszych wydatków. Ale trzeba to zrozumieć. Banki to instytucje, które utrzymują się z pożyczania pieniędzy. Jest zatem dla nich bardzo istotne, by pożyczone pieniądze odzyskać. I oczywiście na tym zarobić. Dlatego właśnie banki tak dokładnie sprawdzają naszą zdolność kredytową. W naszym interesie zaś leży, by zadbać o to, by dostarczyć jak najpełniejszą dokumentację, ponieważ im większą posiadać będziemy zdolność kredytową, tym na lepsze warunki kredytowania możemy liczyć, łącznie z niższym oprocentowaniem i wyłączeniem lub obniżeniem opłat dodatkowych. Ponadto dzięki temu szybciej otrzymamy decyzję kredytową i szybciej nasz portfel zasilą dodatkowe pieniądze.