Jakie warunki są niezbędne do otrzymania kredytu?

Konsumenci ubiegający się o zobowiązanie finansowe są zobligowani udowodnić, iż będą je w stanie uregulować zgodnie z wyznaczonym terminem. Wszelkie warunki kredytowania są zapisane w umowie, a jakiekolwiek niewywiązanie się z niej może skutkować w postaci karnych odsetek. Możliwości finansowe każdego klienta są tym samym dość szczegółowo analizowane by zminimalizować …