Jakie warunki są niezbędne do otrzymania kredytu?

Konsumenci ubiegający się o zobowiązanie finansowe są zobligowani udowodnić, iż będą je w stanie uregulować zgodnie z wyznaczonym terminem. Wszelkie warunki kredytowania są zapisane w umowie, a jakiekolwiek niewywiązanie się z niej może skutkować w postaci karnych odsetek. Możliwości finansowe każdego klienta są tym samym dość szczegółowo analizowane by zminimalizować ryzyko, jakie wiąże się z udostępnieniem środków osobie niewypłacalnej. Kondycja finansowa oraz to, w jaki sposób prezentuje się historia wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek mają główny wpływ na scoring kredytowy czyli wiarygodność kredytobiorcy. Im niższy wskaźnik, tym mniejsza szansa na uzyskanie upragnionej gotówki.

Dlaczego Polacy zaciągają kredyty

Raporty gospodarcze dość jasno wskazują, że nasze społeczeństwo wydaje dość duże sumy pieniędzy na poprawę komfortu swojego życia. Wydatki dotyczą głównie zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, nowych komputerów czy telefonów. Niemało także przeznaczamy na wyjazdy wakacyjne oraz remonty nieruchomości. I choć zadłużenie Polaków w ostatnich latach znacznie poszybowało w górę, nie oznacza to, że nie panujemy nad domowym budżetem. Wielu konsumentów gromadzi oszczędności, które później wykorzystuje do realizacji swych planów. Pozostali natomiast decydują się na kredyty lub pożyczki.

Jakie warunki są niezbędne do otrzymania kredytu?

Kobieta liczy coś na kalkulatorzeGłównym parametrem badanym podczas rozpatrywania wniosku o kredyt jest zdolność do jego spłaty zgodnie z harmonogramem. Aby dokonać analizy zdolności kredytowej, instytucje finansowe zapoznają się z sytuacją materialną potencjalnego klienta. Sprawdzają, jakie są jego miesięczne dochody oraz gdzie i w jakiej formie jest dana osoba zatrudniona. Umowa o pracę jest uważana za bardziej pewne źródło zarobków niż np. umowa o dzieło czy zlecenie. Ponadto istotnym czynnikiem jest także stan zadłużenia przyszłego kredytobiorcy czyli spłacane przez niego inne zobowiązania finansowe. Jeśli wykazuje on trudności z ich zwrotem na czas, jego zdolność kredytowa może być zbyt chwiejna a utrata płynności finansowej bardzo prawdopodobna. Historia kredytowa oraz gospodarcza w odpowiednich bazach buduje wiarygodność klienta. Negatywny wpis w rejestrze dłużników stanowi wystarczający powód do odrzucenia wniosku o pożyczkę.
Banki nie udzielą kredytu konsumentowi bez zdolności kredytowej. Większość firm branży pozabankowej również, choć tutaj zdarzają się wyjątki o czym informuje strona internetowa http://kredytbezzdolnoscikredytowej.pl. Niektórzy prywatni przedsiębiorcy mogą zaproponować osobom zadłużonym kredyty pod zastaw lub jakiekolwiek pożyczki z zabezpieczeniem nie wymagające zbyt wysokiej możliwości do ich spłaty. Jednak są to zobowiązania finansowe bardzo drogie i mogą jedynie pogłębić już istniejące problemy materialne.