Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to możliwość danego konsumenta do uregulowania zobowiązania finansowego zgodnie z wyznaczonym terminem wraz z kosztami jego obsługi. Jest bardzo ważny parametr niejednokrotnie decydujący o przyznaniu kredytu. Banki komercyjne, których głównym źródłem środków finansowych są depozyty i lokaty klientów, muszą niemal detalicznie badań zdolność kredytową potencjalnych klientów. Nie mogą narażać się na ryzyko kredytowe bowiem wówczas straciłyby zaufanie w oczach klientów, którzy powierzają im swoje pieniądze. Dlatego muszą wykonać kalkulację by utwierdzić się w przekonaniu, iż kredytobiorca wywiąże się z umowy.

Badanie zdolności kredytowej

By sprawdzić zdolność konsumenta do spłaty zobowiązania finansowego niezbędne jest wykonanie kilku czynności:

  • zweryfikować wysokości źródło dochodów pożyczkobiorcy na podstawie przedłożonych dokumentów (umowa o pracę, działo, działalność gospodarcza itp.)
  • sprawdzić wiarygodność kredytową klientów w bazach gospodarczych i Związku Banków Polskich
  • określić wysokość comiesięcznych wydatków
  • ustalić czy dany klient spłaca aktualnie inne zobowiązania finansowe
  • dowiedzieć się o liczbie członków w gospodarstwie domowym, wykształceniu kredytobiorcy oraz ewentualnym zabezpieczeniu
Banknot jednodolarowy
Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim zdolność kredytowa jest wymaga do uzyskania zobowiązania finansowego

Wszystkie podane powyżej informacje należy zamieścić we wniosku o kredyt a dodatkowo poprzeć je odpowiednimi dokumentami. Ich lista znajduje się zwykle na stronie internetowej wybranego banku.

Kredyt bez zdolności kredytowej(?)

Zgodnie z treścią ustawy o kredycie konsumenckim każdy kredytodawca jest zobowiązany do sprawdzenia zdolności kredytowej konsumenta. Bez względu na to, czy oferta pochodzi z instytucji z sektora bankowego czy firmy pożyczkowej. Jednak w przypadku banków weryfikacja sytuacji materialnej klienta jest drobiazgowa a przyznawalność świadczonych tam produktów znacznie niższa w porównaniu do parabanków. Osoby, których zdolność do spłaty pożyczki nie jest wysoka mogą z kolei liczyć na ofertę chwilówki, której kwota będzie dostosowana do ich predyspozycji finansowej. Ponadto firmy pozabankowe nie żądają od wnioskodawców zaświadczeń o wysokości i źródle dochodów. Do ubiegania się o pożyczki wystarczy bowiem dowód osobisty, własne konto bankowe i dostęp do internetu. Stąd określa się je mianem kredytów bez zdolności. Należy jednak pamiętać, że w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie informacji na temat naszej sytuacji finansowej. Zatem brak dochodów potrzebnych na uregulowanie długów będzie skutkował odmową przyznania pożyczki.